Vebināra video atskats 5/7: kas ir korporatīvā pārvaldība un kā to uzlabot ar digitālajiem resursiem?

4. martā Digital Mind sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju Eversheds Sutherland Bitāns organizēja tiešsaistes konferenci par uzņēmumu informācijas pārvaldību postkovida realitātē (angl. – Enterprise Information Governance in the New Normal). Tuvāko nedēļu laikā regulāri publicēsim pilnus prezentētāju uzstāšanās ierakstus gan Digital Mind mājaslapā, gan Digital Mind Youtube kanālā.

Māris Vainovskis – Korekta digitālo resursu pārvaldība, lai uzlabotu korporatīvo pārvaldību

Arvien biežāk medijos dzirdam izskanot terminu “corporate governance” jeb korporatīvā atbildība, taču ko tas patiesi sevī iekļauj praksē? Sakārtota korporatīvā atbildība ir pamats ilgtspējīgai uzņēmuma attīstībai, kurā procesi norisinās efektīvi un cilvēki apzinās savu lomu, kā arī uzņēmums darbojas pie dažādas apzināto risku mazināšanas. Pārskatāmi un sakārtoti digitālie resursi ļauj pieņemt šāda veida lēmumus balstoties uz nepieciešamo informāciju, kā arī rūpējas, lai informācija nonāktu tikai pie nepieciešamajiem cilvēkiem.

Skatieties Māra Vainovska video, lai uzzinātu par korporatīvo pārvaldību, jauno Latvijas Korporatīvās Pārvaldības kodeksu, izmaiņām KYC/AML nolikumos un citām tendencēm informācijas pārvaldībā.

Iepriekšējie raksti:

Saistītie raksti: