Latviešu

DigitalMind SigningServices

SigningServices misija ir paaugstināt reģiona organizāciju efektivitāti ar iespējām, ko nodrošina elektroniskā paraksta izmantošana.

Jau vairākus gadus elektroniskās parakstīšanas ieviešana dažādos biznesa procesos ir mūsu ikdiena, un šajā laikā uzkrāto pieredzi un labo praksi esam apkopojuši mūsu produktā – SigningServices, kurš:
 • vienkāršo lietotāju pieredzi elektroniskā paraksta izmantošanā, izslēdzot virkni pašreiz lietotājam veicamu darbību, lai sagatavotu ierīces elektroniskajai parakstīšanai, dokumentu veidošanai, koplietošanai, kontrolei, pārbaudei un arhivēšanai;
 • atbalsta vietējo un starptautisku parakstīšanu – organizācijas var definēt valstis, kuru elektroniskās parakstīšanas identitātes ir jāatbalsta, savukārt lietotāji izvēlas vēlamos parakstīšanas rīkus. Pašreiz SigningServices atbalsta ID kartes un mobilos ID, kas ir izsniegti Igaunijā, Latvijā (izņemot mobilo ID) un Lietuvā, kā arī Smart-ID. Atbalstīto parakstīšanas rīku un nacionālo standartu atbalsts klāsts tiek pastāvīgi papildināts;
 • ir lietošanai gatavs standarta programmatūras risinājums ar REST API vienkāršotai ieviešanai. Tiek piedāvāti standarta konektori plašāk lietotajām biznesa sistēmām, kā OpenText ContentSuite, OptimalSystems Enaio, MicroSoft Sharepoint, Failu sistēmai un citām. Konektoru klāsts tiek papildināts;
 • mikroservisu arhitektūra piedāvā maksimālu elastīgumu un drošību tā uzstādīšanā un pielietošanas iespējās;
 • atbilst eIDAS Regulas prasībām, kura nosaka tiesisko regulējumu elektroniskajiem parakstiem, elektroniskajiem zīmogiem, elektroniskajiem laika zīmogiem, elektroniskajiem dokumentiem, elektroniski reģistrētiem piegādes pakalpojumiem un sertifikātu pakalpojumiem tīmekļa vietnes autentifikācijai;
 • nodrošina ātru investīciju atdevi. Materiālu un darbinieku laika ietaupījums elektroniskas parakstīšanas procesos salīdzinājumā ar fizisku parakstīšanu nodrošina ievērojamu investīciju atdevi.

Izplatītākie SigningServices pielietojuma veidi

Iekšējo dokumentu parakstīšana. Izplatītākais SigningServices pielietojums ir organizāciju iekšējo dokumentu parakstīšana to saskaņošanas vai radīšanas procesā, piemēram:
 • pārvaldības dokumenti – valdes un padomes sapulču protokoli, lēmumi, lietvedība u. c.;
 • finanšu dokumenti – akti, līgumi, atskaites u. c.;
 • ar personālu saistītie dokumenti – pieteikumi, rīkojumi, līgumi, atskaites u. c.;
 • kvalitātes vadības dokumenti – normatīvie dokumenti, politika u. c.;
 • klientu dokumenti – līgumi, formas, pieteikumi, korespondence u. c.;
 • nozarei specifiski dokumenti – aktīvu pārvaldības (asset maintenance), projektu vadības, produktu izstrādes un pārbaužu dokumenti u. c.
Pilnībā digitālam klientu servisam. Iespēja apkalpot klientus pilnībā attālināti paver ne tikai efektivitātes un izmaksu samazināšanas iespējas, bet arī nodrošina ērtu, ātru un inovatīvu servisu klientiem un sadarbības partneriem. Daudzas organizācijas jau tagad sastopas ar pieaugošu pieprasījumu pēc iespējas veikt apkalpošanu attālināti, piemēram:
 • sadarbības uzsākšanai ar klientu – kredītiestādes, licencēti kredīta devēji, apdrošināšanas sabiedrības, zvērināti revidenti, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības u. c. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekti var izmantot SigningServices jaunu klientu uzņemšanai attālināti;
 • klientu identificēšanai un līgumu slēgšanai – ievietojiet SigningServices jūsu klientu apkalpošanas, e-komercijas, pašapkalpošanās tīmekļa vietnēs vai kanālos, t. sk. mobilajās aplikācijās vai tīmekļa vietņu mobilajās versijās, un pārdodiet preces un pakalpojumus, slēdziet un aktualizējiet līgumus, autorizējiet ienākošos pieprasījumus, piemēram, saistībā ar GDPR, u. c. Nelieciet tērēt laiku ceļā uz jūsu biroju vai filiāli!
 • atbrīvojaties no papīra jūsu pakalpojumos un piegāžu ķēdēs – parakstiet līgumus, pieņemšanas-nodošanas aktus, norakstīšanas aktus, pasūtījumus, atskaites, gandrīz jebkuru dokumentu, kuru paraksta klients filiālē, piegādātājs piegādes punktā vai pakalpojuma saņēmējs mājās, apliecinādams pakalpojuma vai preces saņemšanu! Pārdomājiet savu klientu plūsmu un piegādes ķēdes!
Uzziniet vairāk par SigningServices vai sazinieties ar mums un aprunāsimies par to, ko jūsu organizācija var iegūt no elektroniskās parakstīšanas un kā to ieviest! Noskatīties demo video

Pieteikt konsultāciju