Latviešu

Robotikas Procesu Automatizācija (RPA)

Robotikas procesu automatizēšana (angliski – Robotics Process Automation jeb RPA) ir procesu automatizācijas virziens, kurā robotikas programmatūra tiek apmācīta un turpmāk veic darbības, ko iepriekš IT sistēmās darīja cilvēki. RPA robotiem var uzticēt atkārtojošos darbus, kuros nav nepieciešama intuīcija, empātija, emocijas u.c. tikai cilvēkam piemītošas spējas. Roboti palīdz cilvēkiem un veic darbu to vietā, atbrīvojot laiku augstākas pievienotas vērtības aktivitātēm.

Kur RPA roboti var palīdzēt?

Visbiežāk RPA robotus var izmantot šādiem darbiem:
  • Datu ievade – RPA robots iegūst elektroniskus datus un ievada tos citā sistēmā. Vispiemērotākais pielietojums situācijās, kad integrācija ir dārga vai pārlieku sarežģīta. Tipiski piemēri ir mašīnu nobraukuma rādītāju ievade grāmatvedības sistēmā, rēķinu informācijas ievade, klienta datu ievade u.c. Profesionālās RPA platformās ir pieejama arī rakstzīmju optiskā pazīšana (Optical Character Recognition jeb OCR) datu izgūšanai no skenētiem dokumentiem, kas ļauj paplašināt automatizējamo procesu loku.
  • Datu pārbaude un validācija – RPA robots veic datu pārbaudi citos informācijas avotos, pārliecinoties par to pareizību un atbilstību. RPA robotos ir iespējams iestrādāt dažādus datu pieprasījumus. Tipiski piemēri ir klientu un sadarbības partneru reģistrācijas datu un statusu pārbaude dažādos reģistros u.c.
  • Laika ierobežotiem darbiem – darbi, kurus nevar veikt, kamēr nav iestājušies noteikti apstākļi, piemēram, noteikts datums, saistītie uzdevumi izpildīti u.c. Tipisks piemērs ir ar mēneša slēgšanu saistītu aktivitāšu veikšana.
  • Sistēmu integrācijai – procesos, kur cilvēki strādā vairākās sistēmās un sistēmu integrācija dažādu iemeslu dēļ netiek veikta. Tipiski iemesli ir integrācijas izmaksas, ilgums un resursu pieejamība.
RPA pielietojums var būt ļoti plašs un katrā organizācijā atšķirīgs. Sazinieties ar mums lai uzzinātu, kā RPA var palīdzēt jūsu organizācijā! RPA piemēri  

Pieteikt konsultāciju