Latviešu

Low/No-code, Power Platform

Daudzās organizācijās procesu digitalizācijas un automatizācijas prasības rodas straujāk, nekā organizācija spēj tās realizēt. IT speciālistu trūkums un budžeta ierobežojumi ir būtiski šķēršļi, kas kompānijām liedz pilnveidot savu darbību vai ieviest jaunus pakalpojumus ātrāk un kvalitatīvāk. Samērā ilgais un sarežģītais programmatūras izstrādes cikls, kad no biznesa vajadzības definēšanas līdz izmantojama produkta pirmās versijas saņemšanai var paiet vairāki mēneši, neļauj organizācijām strauji reaģēt uz notikumiem tirgū un klientu prasību izmaiņām.

Alternatīva klasiskajam programmatūras izstrādes procesam biznesa sistēmu veidošanā ir šobrīd tirgū pieejamās no-code vai low-code platformas jeb ietvari, kas organizācijām ļauj izstrādāt dažādus datu apstrādes un biznesa procesu automatizēšanas risinājumus 3–4 reizes ātrāk, nekā izstrādājot no nulles. Izmantojot low-code pieeju, sistēmu izstrādes izmaksas var samazināt pat par 70 %, un to izstrādi daļēji var veikt paši biznesa lietotāji, samazinot organizācijas IT profesionāļu noslodzi. Gartner Research prognozē, ka 2024. gadā 65 % no visām organizāciju biznesa lietotnēm būs izstrādātas low-code vidē.

Digital Mind piedāvā datu apstrādes un biznesa procesu automatizācijas risinājumus izstrādāt, izmantojot Microsoft PowerPlatform low-code ietvaru un instrumentus!

Kas ir Microsoft Power Platform?

Power Platform ir lietojumprogrammu ietvars, kas apvieno un integrē iepriekš zināmos produktus:
Power Platform nodrošina ātru un vienkāršu datu automatizācijas risinājumu un lietotņu veidošanu.
 Lai kādi risinājumi tiktu izstrādāti un darbināti Power Platfom, visi dati tiek apkopoti vienotajā datu servisā Dataverse 
(iepriekš Common Data Service), nodrošinot loģiku un sasaisti starp datu kopām un procesiem. 
Power Platform ietvars ļauj izstrādāt, darbināt un uzturēt biznesa lietotnes 
mākoņpakalpojumā Microsoft Azure atbilstīgi DevOps praksei un metodoloģijai.

Power Automate

Power Automate (agrāk Microsoft Flow) ir komponents, kas palīdz izveidot automatizētas darbplūsmas starp lietotnēm, sistēmām un pakalpojumiem. 
Tas ietver robotikas procesu automatizācijas (RPA) rīkus, kas ļauj šīs darbplūsmas izmantot, lai integrētu un atjauninātu datus, sinhronizētu failus, saņemtu paziņojumus un daudz ko citu. 
Power Automate piedāvā lietotājiem viegli automatizēt atkārtotus, laikietilpīgus uzdevumus, nodrošinot labāku veidu, kā paveikt darbu.

Power BI

Power BI ir biznesa datu apstrādes produkts, kas ļauj lietotājiem veidot informatīvas atskaites un informācijas pārskatus biznesa funkciju un procesu analīzei, un lēmumu pieņemšanai.

Power Apps

Power Apps pamatā ir Dataverse integrētā datu platforma un plaša funkcionālo komponentu bibliotēka, kas ļauj ātri un vienkārši veidot lietojumprogrammas dažādām biznesa vajadzībām. Biznesa lietotājiem un IT speciālistiem ir pieejami ietvari lietotņu veidošanai, izmantojot drag and drop funkciju, līdzīgi kā veidojot vizuālās shēmas programmā PowerPoint. Vienkāršākas lietotnes var izstrādāt un integrēt ar automatizētiem datu apstrādes procesiem vienas dienas laikā, to uzturēšanu un izmaiņas var uzticēt biznesa lietotājiem. 

Power Virtual Agents

Power Virtual Agents ļauj veidot viedos asistentus un čatbotus, ko var izmantot darbinieku un klientu jautājumu, un datu apstrādē vairākos biznesa scenārijos, piemēram, klientu servisā, atbildot uz tipiskiem jautājumiem vai palīdzot darbiniekam atrast nepieciešamo informāciju organizācijas zināšanu bāzē. Azure mākslīgā intelekta serviss, kas ir Virtual Agents pamatā, piedāvā ar laiku pilnveidot viedo asistentu zināšanu plašumu un precizitāti.

Kādos procesos un scenārijos var izmantot Power Platform piedāvātās iespējas?

Katrā organizācijā ir iespējams identificēt desmitiem procesu un scenāriju, kur Power Platform vidē izstrādātie risinājumi ļaus samazināt veicamā darba apjomu, paātrinās procesu izpildi un ietaupīs izmaksas. Te daži piemēri idejām. 

Finanses

 • Saņemto rēķinu atpazīšana, datu apstrāde, apstiprināšana un ievietošana ERP sistēmā.
 • Izrakstīto rēķinu sagatavošanai nepieciešamo datu iegūšana no vairākiem avotiem, to sasaiste un rēķinu sagatavošana, izsūtīšana klientam un apmaksas kontrole.
 • Dažādu apstiprinājumu un atļauju (limitu) automatizēta kontrole, pamatojoties uz biznesa noteikumiem.
 • Klientu pārbaudes funkcijas izpildei nepieciešamo datu automatizēta un regulāra iegūšana no ārējām datubāzēm.
 • Automatizēta pārskatu sagatavošana un datu vizualizācija.

Pārdošana un klientu serviss

 • Jauna klienta reģistrēšana, verificēšana un pārbaude (KYC), ierakstu izveidošana un profila izveide iekšējās sistēmās, automātiska uzdevumu izveide pārdošanas un klientu servisa nodaļai un klientam piemērotu produktu piedāvājuma izveide.
 • Pārdošanas apjoma prognozēšana, pārdošanas rezultātu pārskatu veidošana, budžeta un rezultātu analīze.
 • Mobilo pārdevēju un servisa darbinieku klientu apmeklējumu plānošana, maršrutu optimizēšana, klientu apmeklējumu atskaišu automatizēšana, integrējot ar grāmatvedības funkciju rēķinu izrakstīšanai.
 • Klientu pašapkalpošanās portāla izveide un klientu informācijas publicēšana pakalpojumu saņemšanai un vēsturisko datu pārskatam.

Operācijas

 • Darba maiņu plānošana atbilstīgi mainīgai prognozētajai slodzei (piemēram, mainīgs darba apjoms dažādos dienas periodos) un darbinieku pieejamībai (slimība, atvaļinājums utt.), uzdevumu izveide darbiniekiem, dinamiska darbinieku izvietošana pakalpojumu sniegšanas (darba veikšanas) vietās.
 • Incidentu pieteikumu apstrāde un analīze.
 • Kopīga operāciju plānošana, integrējot ārējo pakalpojumu sniedzēju, piemēram, transporta pakalpojuma nodrošināšanas plānošana atkarībā no ražošanas apjoma, konkrētajā periodā ražotā produkta un pieejamā transporta.
 • Personāla procesu (atvaļinājums, komandējumi, dažādi pieprasījumi) automatizēšana pašapkalpošanās portālā un mobilajā lietotnē, integrējot ERP u. c. saistīto sistēmu datus.

Kā Digital Mind var jums palīdzēt?

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par Power Platform piemērotību jūsu organizācijai un Digital Mind piedāvātajiem risinājumiem jūsu biznesa vajadzību risināšanai!

Mēs esam Microsoft sertificēts partneris un, izmantojot Power Platform balstītus risinājumus, vairākām veiksmīgām organizācijām esam palīdzējuši uzlabot darba vidi un paaugstināt produktivitāti.

Pateicoties mūsu vairāk nekā 15 gadu ilgajai biznesa procesu automatizēšanas pieredzei, mēs zinām, kā ar programmatūras robotu palīdzību samazināt manuālā darba apjomu vai kā izveidot darbiniekiem vienkārši lietojamu mobilo lietotni ērtākai klientu apkalpošanai.

Pieteikt konsultāciju

Ir jautājumi vai gribi sazināties ar mums!

Pieteikt konsultāciju
Visi risinājumi