PadSigning

PadSigning - ērtai un digitālai parakstu iegūšanai uz viedierīcēm

Lai gan turpinās kvalificēta elektroniskā paraksta uzvaras gājiens un aizvien vairāk dokumentus organizācijas ar saviem klientiem paraksta attālināti, mēdz būt dažādas situācijas, kad mums ir jāparaksta dokumenti klātienē.

Ir uzņēmumi, kuri ikdienā veic preču piegādes klientiem saskaņā ar preču pavadzīmi, apmeklējot dažādas adreses pēc noteikta maršruta. Ir bankas, apdrošināšanas kompānijas, ārstniecības iestādes un dažādas citas organizācijas, kuras ikdienā apmeklējam un mums parakstīšanai tiek izsniegti dažādi dokumenti.

Novērs savus digitālos pārrāvumus ar Digital Mind!

Nereti minētās kompānijas ir uzsākušas digitālās transformācijas ceļu un tām ir nepieciešamība parakstītos dokumentus ievietot attiecīgās sistēmās tālākai apstrādei un arhivēšanai.

Mēs, AS Digital Mind,  esam izstrādājuši risinājumu, ar kura palīdzību iepriekš minētie dokumenti var tikt parakstīti uzliekot parakstu uz skārienjūtīgas viedierīces, iepriekš iepazīstoties ar dokumenta saturu. Abu pušu paraksti tiek novietoti attiecīgā dokumenta tam paredzētajā vietā, parakstītais dokuments tiek ievietots organizācijas arhīvā, bet otrs parakstītājs to saņem uz norādīto e-pasta adresi.

Skaidrības labad jāatzīst, ka uzliktie paraksti pēc būtības ir parakstu kopijas, taču uzņēmumu un organizāciju apritē ir neskaitāmi dokumentu veidu, kur šāda paraksta forma ir pilnīgi pietiekama un atbilstoša likumdošanai.

Kā tas strādā?

Visualised step by step process of PadSigning operational process


Zemāk pievienotajā demo video scenārijā aprakstītais risinājums papildināts ar maršrutu plānošanas rīku. Ierodoties attiecīgajā adresē, preču piegādātāja pārstāvis atver attiecīgo piegādes dokumentu, kuru PadSigning risinājums sagatavos no uzņēmuma ERP sistēmā esošiem datiem un padots uz viedierīci. Kā redzams video, pavadzīmi iespējams ne tikai parakstīt, bet nepieciešamības gadījumā arī veikt izmaiņas dokumentā, tās apstiprināt un tad veikt dokumenta parakstīšanu.

Ieguvumi lietojot PadSigning:

  • Zibenīga informācijas aprite
  • Augstāka efektivitāte no automatizētas datu apstrādes un darba ar elektroniskiem dokumentiem
  • Neuztraucies par fizisku dokumentu pārvaldīšanu
  • Digitāla saskarsme ar klientiem un sadarbības partneriem

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu kā realizēt PadSigning jūsu uzņēmuma procesos!

AMBER BEVERAGE GOUP biznesa procesu automatizēšana

Daudzpakāpju biznesa procesu digitalizēšanas projekta ietvaros, Digital Mind klientam Amber Beverage Group (ABG) ieviesa virkni risinājumu, kuri automatizē un digitalizē tādus biznesa procesus kā: līgumu vadība, iepirkumu vadība, produktu kvalitātes vadība, jaunu produktu izstrāde, darbinieku novērtēšana, iekšējais audits, dokumentu normatīvā bāzes uzturēšana un citus. Šie uz OpenText Content Suite sistēmas bāzētie risinājumi tiek aktīvi izmantoti dzērienu industrijas līdera Amber Beverage Group holdinga uzņēmumos visās trīs Baltijas valstīs un nodrošina būtisku laika, cilvēku un finanšu resursu ietaupījumu kompānijas ikdienas darbā. Digital Mind šajā projektā veica sākotnējo situācijas novērtējumu, sistēmas ieviešanu un pielāgošanu, kā arī darbinieku apmācību, nododot ABG zināšanas un kompetences, kas nepieciešamas turpmākai patstāvīgai sistēmas uzturēšanai un attīstīšanai.

Ir jautājumi vai gribi sazināties ar mums!

Pieteikt konsultāciju
Visi risinājumi