Organizācijas satura vadība (ECM)

Īsumā, uzņēmuma satura vadība jeb pārvaldība (angliski – Enterprise Content Management jeb ECM) ir pastāvīgu attīstību piedzīvojoša stratēģija, kuras mērķis ir nodrošināt, ka jūsu organizācijas radītais un iegūtais saturs tiek optimāli izmantots, lai sasniegtu organizācijas izvirzītos biznesa mērķus.

Ko mēs saprotam ar saturu? Visbiežāk – organizētas datu kopas, kuras ir nozīmīgas kādā no biznesa procesiem. Tie var būt gan teksta dokumenti – līgumi, e-pasti, produktu apraksti, klientu vai darbinieku lietas, u.c., gan arī attēli, video, audio un citu formātu faili.

Ja mazliet izvērstāk, tad uzņēmuma satura vadība ir sistemātiska konkrētai mērķauditorijai – biznesa vadītājiem, darbiniekiem, klientiem, u.c. – paredzētas informācijas savākšana un pārvaldīšana. Tā nav viena konkrēta metodoloģija, process vai tehnoloģija, bet gan dinamiska stratēģiju, metožu un instrumentu kombinācija, kura tiek izmantota, lai ievāktu, pārvaldītu, uzglabātu, nogādātu un arhivētu to informāciju, kura ir pamatā būtiskākajiem procesiem ikvienā organizācijā.

  • Ievākšana – satura ievadīšana jūsu sistēmā(s).
  • Pārvaldīšana – tas, kas ar ievākto saturu tiek darīts pēc tā nonākšanas sistēmā, lai to varētu atrast un izmantot tie, kuriem šis saturs ir paredzēts.
  • Uzglabāšana – piemērotākās mājvietas attrašana konrētajam saturam jūsu digitālajā infrastruktūrā.
  • Arhivēšana – satura uzglabāšana un integritātes nodrošināšana ilgtermiņā, atbilstoši organizācijas vajadzībām, normatīvajiem aktiem un regulatoru prasībām.
  • Nogādāšana – pareizās informācijas nodošana (tikai) pareizajiem cilvēkiem tad, kad viņiem tā ir nepieciešama, un šo aktivitāšu reģistrācija.


Uzņēmuma satura vadība ir “jumta” termins un tas sevī iever arī tādus jēdzienus un risinājumus kā:

Dokumentu vadība, rēķinu vadība, personāla lietu vadība, klientu lietu vadība, projektu vadība, produktu dzīvescikla vadība, produktu dokumentācija, kvalitātes vadība, lietvedība, bezpapīra ofiss, GDPR atbilstība, iekšējais audits, u.c.

AMBER BEVERAGE GOUP biznesa procesu automatizēšana

Daudzpakāpju biznesa procesu digitalizēšanas projekta ietvaros, Digital Mind klientam Amber Beverage Group (ABG) ieviesa virkni risinājumu, kuri automatizē un digitalizē tādus biznesa procesus kā: līgumu vadība, iepirkumu vadība, produktu kvalitātes vadība, jaunu produktu izstrāde, darbinieku novērtēšana, iekšējais audits, dokumentu normatīvā bāzes uzturēšana un citus. Šie uz OpenText Content Suite sistēmas bāzētie risinājumi tiek aktīvi izmantoti ABG holdinga uzņēmumos visās trīs Baltijas valstīs un nodrošina būtisku laika, cilvēku un finanšu resursu ietaupījumu kompānijas ikdienas darbā. Digital Mind šajā projektā veica sākotnējo situācijas novērtējumu, sistēmas ieviešanu un pielāgošanu, kā arī darbinieku apmācību, nododot ABG zināšanas un kompetences, kas nepieciešamas turpmākai patstāvīgai sistēmas uzturēšanai un attīstīšanai.

ABLV dokumentu vadības un biznesa procesu automatizēšana

ABLV dokumentu vadības un biznesa procesu automatizēšana Ar ABLV banku Digital Mind dokumentu vadības un digitalizēšanas jomā sadarbojas kopš 2008. gada. Šajā laikā kopīgi esam īstenojuši vairākus nozīmīgus projektus. Sākotnēji veicām bankas dokumentu vadības procesu audits un visaptverošas organizācijas satura vadības (ECM) sistēmas plānošana, atbilstoši bankas funkcionālajām un tehniskās infrastruktūras prasībām. Pēcāk Digital Mind ABLV piegādāja, ieviesa un turpina uzturēt OpenText Content Suite informācijas vadības sistēmu centralizētai, vienotai un visaptverošai dokumentu un satura vadībai. Uz šī platformas izveidotais, ar bankas pamatdarbības datu uzskaites sistēmu un CRM sistēmu saintegrētais ABLV klientu dokumentu elektroniskais arhīvs ļauj pilnībā elektroniski droši glabāt un pārvaldīt informāciju par visiem bankas klientiem. Šobrīd Open Text platformā strādā 850 bankas darbinieku centrālajā ofisā un bankas attālinātajos ofisos ārvalstīs.

Ir jautājumi vai gribi sazināties ar mums!

Pieteikt konsultāciju
Visi risinājumi