Latviešu

Organizācijas satura vadība (ECM;xECM)

DigitalMind piedāvātais dokumentu un satura vadības risinājums nodrošina iespēju apstrādāt informāciju mūsdienīgi, produktīvi un organizēti, lai sasniegtu jūsu izvirzītos mērķus ātrāk.       Organizācijas satura pārvaldības kontekstā,  termins "dokuments" nenozīmē tikai papīru ar tekstu uz tā. Dokuments ir arī elektronisks fails neatkarīgi no tā formāta. MS Office formāti ir visbiežāk sastopamie veidi, taču dokuments var būt arī e-pasts, attēls, audio vai video, tehniskais zīmējums, fakss utt. Visi šie ir informācijas nesēji, kas tiek izveidoti, koplietoti, apstrādāti un saglabāti lai tos izmantotu pēc nepieciešamības.

Galvenie ieguvumi:

 • Personāla izmaksu un laika produktīvāka izmantošana
  • Satura un dokumentu pārvaldība digitālajā vidē tiek veikta ātri un organizēti
  • Iespējas automatizēt satura ievadi un izvadi
 • Plūstoša un pārredzama uzņēmuma procesu, un pienākumu organizācija
  • Kopīgoti grafiki un atgādinājumi
  • Lietotāju pieejas tiesību sadale
 • Atbilstība datu uzglabāšanas nolikumiem, GDPR regulai u.c.
 • Datu drošība, kontroļu un pieejas tiesību nodrošināšana
 • Pamati biznesa procesu automatizācijai
  • Būtiskas informācijas saskaņošana un izplatīšana, piemēram:
   • Līgumu vadībai
   • Iepirkumu un investīciju pieteikumu vadībai
   • Kvalitātes vadības dokumentācijas pārvaldībai

Kas ir elektroniska dokumentu aprite?

 • Ievākšana – satura ievadīšana jūsu sistēmā(s).
 • Pārvaldīšana – tas, kas ar ievākto saturu tiek darīts pēc tā nonākšanas sistēmā, lai to varētu atrast un izmantot tie, kuriem šis saturs ir paredzēts.
 • Uzglabāšana – piemērotākās mājvietas atrašana konkrētajam saturam jūsu digitālajā infrastruktūrā.
 • Arhivēšana – satura uzglabāšana un integritātes nodrošināšana ilgtermiņā, atbilstoši organizācijas vajadzībām, normatīvajiem aktiem un regulatoru prasībām. (GDPR)
 • Nogādāšana – pareizās informācijas nodošana (tikai) pareizajiem cilvēkiem tad, kad viņiem tā ir nepieciešama, un šo aktivitāšu reģistrācija.
Variet aizmirst par dokumentu printēšanu un pazaudēšanu, pateicoties organizācijas satura pārvaldībai visa informācija un sistēmā veiktās darbības tiek reģistrētas, panākot drošu un viegli pārvaldāmu vidi darbam ar saturu. Organizācijas satura vadība ir “jumta” termins un tas sevī iever arī tādus jēdzienus un risinājumus kā: Dokumentu vadība, rēķinu vadība, personāla lietu vadība, klientu lietu vadība, projektu vadība, produktu dzīvescikla vadība, produktu dokumentācija, kvalitātes vadība, lietvedība, bezpapīra ofiss, GDPR atbilstība, iekšējais audits, dokumentu vadības sistēma, elektroniskā dokumentu uzskaites sistēma, dokumentu un rēķinu digitalizācija, arhīvu digitalizācija, SAP ECM, OpenText ECM.

AMBER BEVERAGE GOUP biznesa procesu automatizēšana

Daudzpakāpju biznesa procesu digitalizēšanas projekta ietvaros, Digital Mind klientam Amber Beverage Group (ABG) ieviesa virkni risinājumu, kuri automatizē un digitalizē tādus biznesa procesus kā: līgumu vadība, iepirkumu vadība, produktu kvalitātes vadība, jaunu produktu izstrāde, darbinieku novērtēšana, iekšējais audits, dokumentu normatīvā bāzes uzturēšana un citus. Šie uz OpenText Content Suite sistēmas bāzētie risinājumi tiek aktīvi izmantoti dzērienu industrijas līdera Amber Beverage Group holdinga uzņēmumos visās trīs Baltijas valstīs un nodrošina būtisku laika, cilvēku un finanšu resursu ietaupījumu kompānijas ikdienas darbā. Digital Mind šajā projektā veica sākotnējo situācijas novērtējumu, sistēmas ieviešanu un pielāgošanu, kā arī darbinieku apmācību, nododot ABG zināšanas un kompetences, kas nepieciešamas turpmākai patstāvīgai sistēmas uzturēšanai un attīstīšanai.

ABLV dokumentu vadības un biznesa procesu automatizēšana

ABLV dokumentu vadības un biznesa procesu automatizēšana Ar ABLV banku Digital Mind dokumentu vadības un digitalizēšanas jomā sadarbojas kopš 2008. gada. Šajā laikā kopīgi esam īstenojuši vairākus nozīmīgus projektus. Sākotnēji veicām bankas dokumentu vadības procesu audits un visaptverošas organizācijas satura vadības (ECM) sistēmas plānošana, atbilstoši bankas funkcionālajām un tehniskās infrastruktūras prasībām. Pēcāk Digital Mind ABLV piegādāja, ieviesa un turpina uzturēt OpenText Content Suite informācijas vadības sistēmu centralizētai, vienotai un visaptverošai dokumentu un satura vadībai. Uz šī platformas izveidotais, ar bankas pamatdarbības datu uzskaites sistēmu un CRM sistēmu saintegrētais ABLV klientu dokumentu elektroniskais arhīvs ļauj pilnībā elektroniski droši glabāt un pārvaldīt informāciju par visiem bankas klientiem. Šobrīd Open Text platformā strādā 850 bankas darbinieku centrālajā ofisā un bankas attālinātajos ofisos ārvalstīs.   Veicām bankas dokumentu vadības procesu auditu un visaptverošas organizācijas satura vadības (ECM) sistēmas plānošanu, atbilstoši bankas funkcionālajām un tehniskās infrastruktūras prasībām. Pēcāk piegādājām, ieviesām un turpinām uzturēt informācijas vadības sistēmu centralizētai, vienotai un visaptverošai dokumentu un satura vadībai. ABLV klientu dokumentu elektroniskais arhīvs ļauj elektroniski, bet pilnībā droši glabāt un pārvaldīt informāciju par visiem bankas klientiem.

Pieteikt konsultāciju