Latviešu

Digitālā stratēģija

Kādēļ organizācijām ir nepieciešama digitālā stratēģija?

Organizācijas digitālā attīstība ir kļuvusi par būtisku kopējās biznesa stratēģijas sastāvdaļu. Šobrīd biznesa tehnoloģijas vairs nav tikai procesus un darbības atbalstošā komponente. Tehnoloģiju attīstība un pieejamība ļauj pilnībā mainīt veidu, kā organizācija sadarbojas ar klientiem un darbiniekiem, piedāvājot iepriekš neeksistējošus pakalpojumus un biznesa modeļus.

Būtiski atcerēties, ka digitālā stratēģija nav tas pats, kas IT stratēģija. Tā ietver sevī ne vien atbalstošo tehnoloģiju (supportive technology) funkciju plānošanu, bet arī pastiprinātu uzmanību pievērš veicinošo tehnoloģiju (enabling technologies) izvērtēšanai, organizācijas klientu digitālās pieredzes pilnveidei, datu analīzes, kā primārā lēmumu pieņemšanas mehānisma, stiprināšanai, kā arī nepieciešamo digitālo spēju un kompetenču attīstīšanai.

Ikvienai organizācijai, kura plāno ilgtspējīgu un atbildīgu attīstību, ir jābūt skaidri definētai digitālajai stratēģijai.

Kreiss digitālās attīstības plāna izstrāde

Latvijas lielākajam transporta pakalpojumu sniedzējam, kompānijai Kreiss, palīdzējām izveidot 3 gadu digitālās attīstības plānu, iezīmējot galvenās biznesa procesu izmaiņas, nepieciešamās tehnoloģijas un to ieviešanas prioritātes. Mēs palīdzējām klientam apzināt organizācijas esošo biznesa procesu situāciju un izmantoto tehnoloģiju attīstības līmeni, kā arī analizēt un prognozēt industrijas tendences un ārējās vides faktoru izmaiņas. Darba rezultātā tika izveidoti iespējamie kompānijas attīstības scenāriji un to atbalstam nepieciešamo tehnoloģiju un digitālo prasmju karte.

Pieteikt konsultāciju

Ir jautājumi vai gribi sazināties ar mums!

Pieteikt konsultāciju
Visi risinājumi