Biznesa analītika

Mūsdienās ikviens uzņēmums ar savu darbību rada datus. Katrs izveidotais dokuments, kontakts ar klientu, transakcija vai ražošanas iekārtas veikta darbība – tas ir vēl viens datu punkts starp tūkstošiem, kurus analizējot un atrodot likumsakarības, iespējams iegūt labāku izpratni par būtiskākajiem unikālajiem faktoriem, kas ietekmē katras organizācijas veiksmes un neveiksmes.

Ar jēdzienu mēs “biznesa analītika” saprotam metodiku, procesu un programmatūras rīku kopumu, kas izmantojami dažāda formāta datu apstrādei un informācijas analīzei, kā arī ikdienas biznesa lēmumu pieņemšanai un notikumu prognozēšanai. Izmantojot biznesa analītiku, jūs varēsiet atbildēt uz sekojošiem jautājumiem:

Kas notika, pamatojoties uz jūsu organizācijas vēsturiskajiem datiem?

Kāpēc tas notika, pamatojoties uz jūsu sasniegtajiem rezultātiem?

Kas visticamāk notiks turpmāk, pamatojoties uz prognozējošo analītiku?

Kādas darbības jāveic, lai nodrošinātu biznesam optimālo iespējamo iznākumu?

Biznesa analītikas projekta ietveros analītiķis izvirza hipotēzes, meklē kopsakarības un būvē analītikas modeļus, savukārt specializēti programmatūras rīki apstrādā visu savākto informāciju (strukturētus un nestrukturētus uzņēmuma datus, vēsturisko informāciju, trešo pušu piegādātus datus, u.c.) gan par uzņēmuma operatīvās darbības rezultātiem, gan tirgus notikumiem. Rezultātā dati tiek pārveidoti jēgpilnās atziņās, kuras vadītājiem ļauj pieņemt izsvērtus, uz pierādījumiem balstītus lēmumus, un optimizēt dažādus biznesa procesus.

Biznesa analītika ir “jumta” termins un tas sevī ietver arī tādus jēdzienus un risinājumus kā:

Biznesa inteliģence, finanšu analītika, riska analītika, datu analītika, mārketinga analītika, web analītika, teksta analītika, sociālo tīklu analītika, kognitīvā analītika, prognozējošā analītika, semantiskā analītika, iekārtu uzturēšanas un darbības optimizēšanas analītika, klientu uzvedības analīze, klientu pirkšanas paradumu analīze, klientu dzīvescikla analīze, klientu vērtības noteikšana, klientu segmentēšana un profilēšana, klientu atbiruma prognozēšana, kā arī daudzus citus.

LMT kontaktcentra optimizācijas audits

LMT kontaktcentra optimizācijas audits Digital Mind veica biznesa analītikas projektu, kura ietvaros analizējām LMT kontaktcentra efektivitāti, ar mērķi identificēt jomas, kurās iespējams veikt uzlabojumus, tā paugstinot kopējo klientiem sniegto servisa līmeni. Projekts tika īstenots, izmantojot mūsu uzņēmuma analītiķu veidotos modeļus, kā arī IBM SPSS Modeller datu ieguves un analītikas programmatūru. Šī projekta rezultātā klients ieguva datos balstītus ierosinājumus kontaktcentra noslodzes plānošanai, darbinieku darba grafika optimizēšanai, klientu pieprasījumu prioritizēšanai un kontaktcentra procesu produktivitātes paaugstināšanai.

Ir jautājumi vai gribi sazināties ar mums!

Pieteikt konsultāciju
Visi risinājumi