Pamatlīdzekļu dokumentu izveide

Pamatlīdzekļu (PL) akti ir vieni no tiem lietvedības dokumentiem, kurus lietotāji vēlētos izdrukāt no ERP sistēmas ar vienu pogas spiedienu. Dažās sistēmās un uzņēmumos tas ir iespējams, jo ir vai nu izstrādāta un ieviesta nepieciešamā funkcionalitāte, vai arī šie dokumenti ir relatīvi vienkārši. Papildus obligātajiem datiem daļa no satura PL aktos tiek noteikta iekšēji, un to automātisku iegūšana ERP sistēmas var neatbalstīt. Pastāvot lielam dokumentu apjomam, to sagatavošanu labāk uzticēt izpalīdzīgajam kolēģim robotam.

Lai veiktu minētā procesa automatizāciju, robots tika apmācīts veikt vairākus darbus:

  • saņemt un izlasīt e-pasta ziņojumus no kolēģiem par to, kuriem PL jāsagatavo akti;
  • savākt nepieciešamos datus dažādiem aktu veidiem (iepirkums, norakstīšana, pārvietošana);
  • izanalizēt pamatlīdzekļu saraksta datus un izlemt, cik dokumentos tie jāsadala (vairāki PL vienā aktā liekami tikai tad, ja sakrīt datums, atbildīgā persona utt.);
  • darboties ar MS „Word” dokumentu sagatavēm, turklāt vairākās valodās;
  • atbildēt uz lietotāju e-pasta ziņojumiem un pievienot tiem dokumentus, kā arī saglabāt dokumentus arhīvā.

Galvenais izaicinājums automatizācijas procesā bija izveidot trīs ļoti līdzīgu veidu procesu automatizāciju, koplietojot identiskos soļus un tādējādi padarot vieglāku gan uzturēšanu, gan tālāko attīstību un izmaiņu realizāciju.

RPA tēmas: