Klientu ikmēneša patēriņa reģistrēšana un rēķinu izrakstīšana

Uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus un izraksta rēķinu par patērētajām stundām (konsultācijas) vai komunālajiem resursiem (elektrība, gāze, ūdens), ir ļoti svarīgi atvieglot faktisko situāciju apliecinošu rēķinu izrakstīšanu. Visbiežāk grāmatvedībā tiek izmantota viena sistēma, bet sniegto pakalpojumu apjoms tiek reģistrēts citā sistēmā. Tas varētu būt „JIRA” vai citā pieteikumu sistēmā reģistrētais konsultantu laiks vai elektrības (gāzes, ūdens) skaitītāju rādījumi, kuri tiek savākti automātiski, izmantojot kādu no IoT risinājumiem.

Problēma — kādam katru mēnesi no vienas sistēmas jāveido atskaites par klienta patērēto un jādabū šie dati otrā sistēmā, no kuras tiek izrakstīti rēķini. Augot apgrozījumam, šis ikmēneša darbs aizņem arvien vairāk un vairāk laika.

Automatizācija ir lielisks risinājums, kā, uzlabojot efektivitāti, attīstību atvieglot. Tā notiek, vai nu izstrādājot integrāciju starp abām sistēmām, vai izmantojot RPA. Tātad robots izskata visus aktīvos līgumus, nolasa klientu rādījumus no vienas sistēmas, ievada tos otrā sistēmā un izveido rēķinu. Robots šo darbu paveic ne tikai ātrāk, bet arī kvalitatīvāk par saviem radošajiem kolēģiem, kuri var veltīt savu laiku citiem darbiem.

RPA tēmas: , ,