Aktīvo darbību sasaistīšana

Uzņēmums lieto ERP sistēmu, kurā tiek veidoti klientu rēķini un importēti bankas maksājumu dati. Grāmatvedis ir spiests meklēt klientus, kuriem ir gan neapmaksāti rēķini, gan veikta priekšapmaksa, tad izvērtēt katra klienta atvērtās darbības un veikt nepieciešamās izmaiņas, lai noslēgtu bilanci. Meklēšana notiek, izmantojot atskaiti, kuras rezultāti tabulā jāfiltrē, lai iegūtu klientu sarakstu. Tad katram šā saraksta klientam jāatver aktīvo (nenoslēgto) darbību logs, jāpārbauda nesasaistītās darbības un jāsasaista tās. Ļoti vienveidīgs darbs radoša cilvēka prātam.

Tagad robots katru nakti šo uzdevumu veic grāmatveža vietā un grāmatvedim e-pastā nosūta informāciju, kuru klientu aktīvās darbības tika sasaistītas un kuri ir izņēmuma gadījumi, kad nepieciešama cilvēka iejaukšanās. Robots eksportē datus no ERP sistēmas uz tabulu, no kuras tiek izfiltrēti konkrēti klientu numuri. Tad katrs no šiem klientiem tiek apskatīts ERP sistēmā — robots pārliecinās, ka klienta atvērtās darbības ir sasaistāmas un veic nepieciešamās izmaiņas.

Lielākais izaicinājums bija algoritma izveide: tajā bija nepieciešami cikli ciklā četros līmeņos, uzmanīgi jāapstrādā katra cikla sākums un beigas. Lai šādu procesu izstrādātu, robota apmācīšanai ir jāsagatavo pietiekams daudzums iespējamo variantu piemēru.

RPA tēmas: ,