Latviešu

Low/No-code, Power Platform

Alternatīva klasiskajam programmatūras izstrādes procesam biznesa sistēmu veidošanā ir šobrīd tirgū pieejamās no-code vai low-code platformas jeb ietvari, kas organizācijām ļauj izstrādāt dažādus datu apstrādes un biznesa procesu automatizēšanas risinājumus 3–4 reizes ātrāk, nekā izstrādājot no nulles. Izmantojot low-code pieeju, sistēmu izstrādes izmaksas var samazināt pat par 70 %, un to izstrādi daļēji var veikt paši biznesa lietotāji, samazinot organizācijas IT profesionāļu noslodzi. Gartner Research prognozē, ka 2024. gadā 65 % no visām organizāciju biznesa lietotnēm būs izstrādātas low-code vidē.

Uzzināt vairāk Pieteikt konsultāciju

DigitalMind SigningServices

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītam dokumentiem ir tāds pats juridisks spēks kā ar roku parakstītam papīra formāta dokumentam, un tas paver plašas iespējas digitāli transformēt jūsu darbību, vienlaikus nodrošinot atbilstību likumdošanai:

  • padarīt efektīvākus organizācijas iekšējos procesus;
  • padarīt ērtāku servisu klientiem un sadarbību ar partneriem;
  • ieviest jaunus un inovatīvus pakalpojumus, kā arī paplašināt jūsu darbības teritorijas.

Mēs ticam, ka elektroniskais paraksts kļūs par normu ikvienas organizācijas procesos. Dažādi pieejamie parakstīšanas veidi, standarti, formāti, integrācijas, drošības prasības u. c. aspekti padara eletroniskā paraksta ieviešanu par sarežģītu un resursu ietilpīgu iniciatīvu. Mums ir risinājums, kas ļauj ieviest elektronisko parakstīšanu teju bez piepūles – SigningServices. SigningServices ir programmatūras risinājums, kas nodrošina vienkāršus un pieejamus rīkus, lai ieviestu elektronisko parakstu jebkuras organizācijas procesos.

Uzzināt vairāk Pieteikt konsultāciju

Robotikas Procesu Automatizācija (RPA)

Digitalizācijas laikmetā, RPA palīdz organizācijām izmantot tehnoloģiju iespējas būt efektīviem un fokusēties uz svarīgo. Ar RPA palīdzību var samazināt darbaspēka un IT sistēmu, kā arī cilvēciskās kļūdas un to novēršanas izmaksas, paātrināt procesus, vienkāršot atbilstības nodrošināšanu, uzlabot klientu servisu. Piedāvātie risinājumi ietver konsultācijas, RPA tehnoloģijas un to ieviešanas servisus automatizējamo procesu identificēšanai, automatizēšanai un uzturēšanai.

Uzzināt vairāk Pieteikt konsultāciju

Digitālā stratēģija

Kādēļ organizācijām ir nepieciešama digitālā stratēģija?

Organizācijas digitālā attīstība ir kļuvusi par būtisku kopējās biznesa stratēģijas sastāvdaļu. Šobrīd biznesa tehnoloģijas vairs nav tikai procesus un darbības atbalstošā komponente. Tehnoloģiju attīstība un pieejamība ļauj pilnībā mainīt veidu, kā organizācija sadarbojas ar klientiem un darbiniekiem, piedāvājot iepriekš neeksistējošus pakalpojumus un biznesa modeļus.

Būtiski atcerēties, ka digitālā stratēģija nav tas pats, kas IT stratēģija. Tā ietver sevī ne vien atbalstošo tehnoloģiju (supportive technology) funkciju plānošanu, bet arī pastiprinātu uzmanību pievērš veicinošo tehnoloģiju (enabling technologies) izvērtēšanai, organizācijas klientu digitālās pieredzes pilnveidei, datu analīzes, kā primārā lēmumu pieņemšanas mehānisma, stiprināšanai, kā arī nepieciešamo digitālo spēju un kompetenču attīstīšanai.

Ikvienai organizācijai, kura plāno ilgtspējīgu un atbildīgu attīstību, ir jābūt skaidri definētai digitālajai stratēģijai.

Uzzināt vairāk Pieteikt konsultāciju

Kreiss digitālās attīstības plāna izstrāde

Latvijas lielākajam transporta pakalpojumu sniedzējam, kompānijai Kreiss, palīdzējām izveidot 3 gadu digitālās attīstības plānu, iezīmējot galvenās biznesa procesu izmaiņas, nepieciešamās tehnoloģijas un to ieviešanas prioritātes. Mēs palīdzējām klientam apzināt organizācijas esošo biznesa procesu situāciju un izmantoto tehnoloģiju attīstības līmeni, kā arī analizēt un prognozēt industrijas tendences un ārējās vides faktoru izmaiņas. Darba rezultātā tika izveidoti iespējamie kompānijas attīstības scenāriji un to atbalstam nepieciešamo tehnoloģiju un digitālo prasmju karte.

Organizācijas satura vadība (ECM;xECM)

Īsumā, uzņēmuma satura vadība jeb pārvaldība (angliski – Enterprise Content Management jeb ECM) ir pastāvīgu attīstību piedzīvojoša stratēģija, kuras mērķis ir nodrošināt, ka jūsu organizācijas radītais un iegūtais saturs tiek optimāli izmantots, lai sasniegtu organizācijas izvirzītos biznesa mērķus.

Ko mēs saprotam ar saturu?

Visbiežāk – organizētas datu kopas, kuras ir nozīmīgas kādā no biznesa procesiem. Tie var būt gan teksta dokumenti – līgumi, e-pasti, produktu apraksti, klientu vai darbinieku lietas, u.c., gan arī attēli, video, audio un citu formātu faili. Ja mazliet izvērstāk, tad uzņēmuma satura vadība ir sistemātiska konkrētai mērķauditorijai – biznesa vadītājiem, darbiniekiem, klientiem, u.c. – paredzētas informācijas savākšana un pārvaldīšana.

Tā nav viena konkrēta metodoloģija, process vai tehnoloģija, bet gan dinamiska stratēģiju, metožu un instrumentu kombinācija, kura tiek izmantota, lai ievāktu, pārvaldītu, uzglabātu, nogādātu un arhivētu to informāciju, kura ir pamatā būtiskākajiem procesiem ikvienā organizācijā.

Uzzināt vairāk Pieteikt konsultāciju

AMBER BEVERAGE GOUP biznesa procesu automatizēšana

Daudzpakāpju biznesa procesu digitalizēšanas projekta ietvaros, Digital Mind klientam Amber Beverage Group (ABG) ieviesa virkni risinājumu, kuri automatizē un digitalizē tādus biznesa procesus kā: līgumu vadība, iepirkumu vadība, produktu kvalitātes vadība, jaunu produktu izstrāde, darbinieku novērtēšana, iekšējais audits, dokumentu normatīvā bāzes uzturēšana un citus. Šie uz OpenText Content Suite sistēmas bāzētie risinājumi tiek aktīvi izmantoti dzērienu industrijas līdera Amber Beverage Group holdinga uzņēmumos visās trīs Baltijas valstīs un nodrošina būtisku laika, cilvēku un finanšu resursu ietaupījumu kompānijas ikdienas darbā. Digital Mind šajā projektā veica sākotnējo situācijas novērtējumu, sistēmas ieviešanu un pielāgošanu, kā arī darbinieku apmācību, nododot ABG zināšanas un kompetences, kas nepieciešamas turpmākai patstāvīgai sistēmas uzturēšanai un attīstīšanai.

ABLV dokumentu vadības un biznesa procesu automatizēšana

ABLV dokumentu vadības un biznesa procesu automatizēšana Ar ABLV banku Digital Mind dokumentu vadības un digitalizēšanas jomā sadarbojas kopš 2008. gada. Šajā laikā kopīgi esam īstenojuši vairākus nozīmīgus projektus. Sākotnēji veicām bankas dokumentu vadības procesu audits un visaptverošas organizācijas satura vadības (ECM) sistēmas plānošana, atbilstoši bankas funkcionālajām un tehniskās infrastruktūras prasībām. Pēcāk Digital Mind ABLV piegādāja, ieviesa un turpina uzturēt OpenText Content Suite informācijas vadības sistēmu centralizētai, vienotai un visaptverošai dokumentu un satura vadībai. Uz šī platformas izveidotais, ar bankas pamatdarbības datu uzskaites sistēmu un CRM sistēmu saintegrētais ABLV klientu dokumentu elektroniskais arhīvs ļauj pilnībā elektroniski droši glabāt un pārvaldīt informāciju par visiem bankas klientiem. Šobrīd Open Text platformā strādā 850 bankas darbinieku centrālajā ofisā un bankas attālinātajos ofisos ārvalstīs.   Veicām bankas dokumentu vadības procesu auditu un visaptverošas organizācijas satura vadības (ECM) sistēmas plānošanu, atbilstoši bankas funkcionālajām un tehniskās infrastruktūras prasībām. Pēcāk piegādājām, ieviesām un turpinām uzturēt informācijas vadības sistēmu centralizētai, vienotai un visaptverošai dokumentu un satura vadībai. ABLV klientu dokumentu elektroniskais arhīvs ļauj elektroniski, bet pilnībā droši glabāt un pārvaldīt informāciju par visiem bankas klientiem.

Pieteikt konsultāciju