17.03.2021.

Digital Mind

Programma “Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos”

AS "DIGITAL MIND" ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par atbalsta saņemšanu programmā “Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos”

CFLA līguma datums: 03.03.2021

Projekta numurs: 3.1.1.3/20/A/002

Projekta nosaukums: AS "DIGITAL MIND" akciju privāto izvietojumu Nasdaq First North tirdzniecības vietā

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir veicināt kapitāla piesaisti AS “Digital Mind” akciju privātā izvietojuma (private placement) ietvaros.

Projekta galvenās darbības ir: AS “Digital Mind” sagatavošana vērtspapīru iekļaušanai Nasdaq First North Alternatīvā tirgus sarakstā, tai skaitā, pilnveidot uzņēmuma korporatīvas pārvaldības aspektus, sagatavot nepieciešamos dokumentus un veikt darbības akciju emisijas realizēšanai, izveidot sadarbību ar investīciju banku, turētājbanku, biržu, regulatoru, kā arī depozitāriju un citām iestādēm saistībā ar emisijas organizēšanu. Projekta mērķis ir divu gadu laikā veikt AS “Digital Mind” papildus finansējuma piesaisti slēgtās akciju emisijas (private placement) ietvaros sabiedrības saimnieciskās darbības paplašināšanai un attīstībai.

Projekta ilgums: 2 gadi sākot no 2021.gada 3.marta līdz 2023.gada 2. martam.

Projekta plānotie rezultāti: projekta ietvaros veikts sekmīgs AS “Digital Mind” akciju privāts izvietojums, piesaistot kapitālu vismaz EUR 500 000 apmērā.

AS "DIGITAL MIND" akciju privāto izvietojumu Nasdaq First North tirdzniecības vietā