Kā sākās mūsu Robotikas Procesu Automatizācijas (RPA) stāsts?

Digital Mind partneris Edgars Stafeckis raksta par to, kā visnotaļ jaunais automatizācijas virziens – robotikas procesu automatizācija (RPA), nonāca Digital Mind portfelī.

Biznesa procesu pilnveidošana ir mana kaislība jau kopš universitātes laikiem, kad, tolaik daudziem atbaidošajā Optimizācijas teorijas priekšmetā, risinājām dažādus uzdevumus.

Strādājot bankā, bija iespēja iesaistīties projektā, kura ietvaros modeļu veidā tika dokumentēti bankas procesi.

Pēcāk, esot jau Digital Mind komandā, biznesa procesu vadība (business process management – BPM) kļuva par manu ikdienu, konsultējot klientus par šīs disciplīnas piedāvātajām iespējām un pielietojumu izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Absolūtajā vairumā gadījumu BPM mērķi bija saistīti ar centieniem paaugstināt organizāciju efektivitāti, samazinot darbinieku veiktas, bet pievienoto vērtību neradošas, aktivitātes, kā arī veicināt organizācijas procesu caurskatāmību. Visu iepriekš minēto mums ļāva panākt noteiktas tehnoloģijas, šajā gadījumā – tehnoloģija dokumentu un procesu pārvaldībai, biznesa procesu automatizācijai. Uzņēmums Digital Mind šajā jomā veiksmīgi darbojas jau 15 gadus. Laika gaitā esam veiksmīgi realizējuši vairāk kā 130 projektus Baltijas vadošajās un lielākajās organizācijās un šodien novērojam arvien pieaugošu interesi par digitalizācijas iespējām.

Viens no organizāciju digitālizācijas mērķiem ir panākt tehnoloģiju izmantošanu uzdevumos, kuru veikšanai nav nepieciešamas tikai cilvēkam piemītošas īpašības, iemaņas vai prasmes (piemēram, empātija, intuīcija u.c.). Tehnoloģiju atbalsts šajā gadījumā palīdz darbiniekam-cilvēkam fokusēties uz tiešām svarīgo, maksimāli realizējot savu intelektuālo potenciālu.

Palīdzot mūsu klientiem rast jaunus veidus, kā darboties arvien efektīvāk un gudrāk, mums arī pašiem ir svarīgi būt inovatīviem gan veidā, kā tiekam galā ar saviem uzdevumiem, gan risinājumos, kurus piedāvājam klientiem.

Digital Mind jaunākais darbības virziens – robotikas procesu automatizācija (Robotics Process Automation – RPA) ir vēl viens veids, kā mēs varam klientiem nodrošināt maksimālu tehnoloģiju atbalstu efektīvai biznesa procesu automatizācijai un datu aizgūšanai no sistēmas uz sistēmu.

RPA ir automatizācijas virziens, ar kura palīdzību programmatūras robotiem tiek uzticētas darbības, ko datorsistēmās dara cilvēki un kurām nav nepieciešamas tikai cilvēkam piemītošas iemaņas un spējas.

Kā notika “klikšķis”?

Pirms nepilna gada pirmo reizi sāku pētīt RPA un, jāatzīst, ka pirmajā piegājienā nesaredzēju šīs tehnoloģijas īsto potenciālu.

Manā izpratnē tajā brīdī tā šķita vēl viena tehnoloģija rutinētu darbību un procesu automatizācijai. Uzskatīju, ka RPA robotam uzticētos uzdevumus taču var automatizēt ar kādu “workflow engine”, vai automatizēt kādā citā organizācijas rīcībā esošā sistēmā, uzprogrammēt, integrēt – gluži kā parasti darām projektos. 

Darbaspēka trūkums ir viens no izaicinājumiem, kura ietekmes mazināšanai organizācijas izmanto RPA. Domāju – gan jau mūsu reģionā var atrast relatīvi lētus risinājumus darbiem, kurus parasti mēdz uzticēt RPA robotiem. Toreiz bija padomā uzrakstīt savas pārdomas, uzdodot jautājumu par RPA “haipu” – vai tiešām roboti nāk?!

Laikam ejot un arvien labāk izprotot RPA iespējas, biežāk un biežāk sāku ievērot aktivitātes un uzdevumus savā ikdienā, kuras es labprātāk uzticētu RPA robotam. Kaut vai, piemēram, jauna kontakta pievienošana CRMā. Neievadītas vizītkartes kā papīra formātā tā arī e-pastos mēdz aizkavēties, līdz tiek reģistrētas. Lai arī šis ir svarīgs uzdevums, informācijas pārvadīšanai no viena datu nesēja uz otru paņem laiku, tam nav nepieciešams intelekts. Mēs turpinājām izpēti, izmēģinājām RPA tehnoloģiju savos procesos, pārrunājām par šo tematu ar virkni klientu un, ko domājiet – notika “klikšķis” un mēs noticējām!

Šodien.

Pēdējos mēnešos ik nedēļu tiekamies ar vairākiem uzņēmumiem un organizācijām, kuras ir ieinteresējusi un kuri ir noticējuši RPA spējai palīdzēt viņu biznesā, esam vairāki sertificēti RPA konsultanti, mums ir pirmais klients, kur RPA ieviešana notiek ar pilnu jaudu, paralēli notiek “proof-of-concept” projekti ar citiem potenciālajiem klientiem.

Redzot lielo interesi un daudzos ikdienā saņemtos jautājumus par RPA tēmu, maija mēnesī organizējam RPA tematam veltītu konferenci, lai skaidrotu un rādītu praktiskus piemērus, tādējādi veicinot izpratni un rosinot idejas.  Tāpat uzņēmumi, kuri jau ir ieviesuši šo tehnoloģiju, dalīsies savā pieredzē un vērtēs rezultātu.

Kāds RPA lietojoša uzņēmuma pārstāvis reiz izteicās, ka “RPA, līdzīgi, kā “ekselis”, ar laiku būs katrā organizācijā…”.

Turpmākajos ierakstos mēs publicēsim praktiskus piemērus, kuri vislabāk izskaidro RPA būtību un rosinās jūsu domāšanu. Aprakstīsim galvenos iemeslus un motivācijas, kas rosināja Baltijas uzņēmumus ieviest šo tehnoloģiju. Rakstīsim par ekonomisko pamatojumu un skaidrosim, kas jāņem vērā RPA ieviešanas procesā.

Roboti nenāk, tie jau ir klāt!

Sekojiet līdzi!

Saite uz facebook ierakstu jautājumiem un diskusijām.