06.04.2021.

Digital Mind

Jo vairāk darbinieku datu, jo vairāk iespēju, bet arī juridisku risku

Klientu pieprasījums, inovācijas un pandēmija maina mūsu pieeju darbam un mudina darbadevējus ievākt, analizēt un kopīgot darbinieku personas datus. Patiesību sakot, darbaspēka analītika ir viens no straujāk augošajiem cilvēkresursu vadības tirgus segmentiem; 16% vidējais saliktā gada pieauguma temps (CAGR) liecina, ka šis rādītājs 2023. gadā sasniegs 1 miljardu ASV dolāru.

Tiesībsargājošo un juridisko darbību skaits saistībā ar darbinieku privātuma pārkāpumiem dubultosies.

Jo vairāk datu, jo vairāk iespēju, taču bez pienācīgas drošības ir viegli iekrist slazdā. Mēs sagaidām, ka 2021. gadā tiesībsargājošo un juridisko darbību skaits saistībā ar darbinieku privātumu dubultosies. Eiropas regulators jau ir ieviesis privātuma noteikumus, lai aizsargātu darbinieku personas datus, un tādas valstis kā Brazīlija, Indija un Taizeme drīz paveiks to pašu. Savukārt ASV, kur korporatīvā prakse un politika, kas bieži ierobežo vai liedz darbiniekiem tiesības uz privātumu, cīņa par saprātīgu privātuma līmeni darbā tiks izcīnīta tiesas namos.

Varam sagaidīt, ka turpmākajos 12 mēnešos tiesas prāvas par darbinieku privātumu daudzkāršosies. Strādājot ar darbinieku personas datiem, uzņēmumiem jāizmanto “noklusējuma privātuma” pieeja. Lai to paveiktu, jāidentificē un jāievēro visas attiecīgās prasības (ne tikai saistībā ar privātumu), jāizvērtē noteikti privātuma un ētiskas darbības riski, kā arī jānodrošina caurskatāma saziņa ar darbiniekiem.

Skaties, kāpēc korekta digitālā satura pārvaldība ir korporatīvās pārvaldības stūrakmens: Māris Vainovskis - growth, efficiency, risk reduction via corporate governance - digital information

Raksts tulkots no angļu valodas, Forrester Predictions 2021