16.02.2021.

Digital Mind

Izmaiņas Digital Mind vadībā

„Digital Mind” ir uzticams tehnoloģiju partneris lielākajām Baltijas valstu organizācijām jau kopš 2004. gada. Šajā 16 gadu periodā mēs esam spējuši saviem klientiem palīdzēt risināt informācijas pārvaldības un ikdienas darba automatizēšanas jautājumus, un Jums tas ir ļāvis strādāt vienkāršāk un produktīvāk. Mēs ieklausāmies savu klientu plānos un vēlamies augt kopā ar Jums. Jau šobrīd paralēli tradicionālajai dokumentu un darba plūsmu vadības kompetencei piedāvājam klientu biznesa vidi pilnveidot ar robotikas procesu automatizēšanas tehnoloģijām un viediem risinājumiem, kas izstrādāti inovatīvajā „Microsoft Power Platform” ietvarā. Nākotnē mēs sevi redzam kā vienas pieturas partneri visu organizācijas biznesa procesu digitālajā transformācijā.


2020. gada beigās kompānijas padome un akcionāri apstiprināja „Digital Mind” vidēja termiņa attīstības stratēģiju, kurā noteikta gan produktu portfeļa un piedāvājamo biznesa tehnoloģiju strauja paplašināšana, gan arī pakāpeniska darbības uzsākšana Centrāleiropas un Ziemeļeiropas reģionā. Šo stratēģiju, sadarbojoties ar vietējiem darījumu vadīšanas un finansēšanas partneriem, plānojam realizēt gan organiskas izaugsmes, gan kompāniju iegādes veidā.

Lai nodrošinātu izvēlētās stratēģijas ieviešanu un mums nozīmīgo biznesa virzienu sekmīgu attīstību, esam veikuši izmaiņas kompānijas vadības komandā. Līdzšinējie valdes locekļi Edgars Stafeckis un Ingemārs Liakovičus turpmāk fokusēsies uz digitālās parakstīšanas infrastruktūras produkta „SigningServices” biznesa attīstīšanu Eiropas Savienības valstīs, bet jauno valdi veidos ilggadējie kompānijas darbinieki ris Miezītis, Edgars Alksnis, Aivars Baļčūns un Rinalds Sluckis, kurš pildīs valdes priekšsēdētāja pienākumus.

Janvāra sākumā mūsu komandai biznesa attīstības direktora pozīcijā ir pievienojies Zigmunds Vīķis, kura misija ir integrētas mārketinga, pārdošanas un atbalsta servisa sistēmas ieviešana klientu vajadzību precīzākai izzināšanai un veiksmīgu risinājumu izveidei.

Mēs turpinām starptautiskajiem standartiem un vadlīnijām atbilstīgas korporatīvās pārvaldības sistēmas ieviešanu, šajā gadā fokusējoties uz lēmumu pieņemšanas un kontroles vides pilnveidi, kā arī risku vadības un korporatīvās sociālās atbildības ietvaru izveidi. „Digital Mind” akcionāri ir ievēlējuši jaunu padomi, kuras sastāvā ir kompānijas sākotnējais investors IT profesionālis Kristiāns Unterreitmeiers (Christian Unterreitmeier) un divi neatkarīgi padomes locekļi — Ramona Miglāne, zvērināta advokāte, advokātu biroja „drill.” partnere, un Mārtiņš Martinsons, organizāciju un komandu attīstības eksperts, „FranklinCovey Latvia” vadītājs.

Izmaiņas valdes un padomes sastāvā stājās spēkā 2021. gada 9. februārī.