12.09.2019.

Digital Mind

Electronic Identity Forums

Diskusijas par elektroniskās identitātes jautājumiem un izaicinājumiem kļūst arvien aktuālākas un pamanāmākas, sevišķi mūsu ģeogrāfiskajā reģionā, kur mīt viena no digitāli attīstītākajām sabiedrībām pasaulē.

17.-18.09.2019. Tallinā notiks e-ID Forums, kura ietvaros notiks atklāts dialogs starp industriju un valstu valdībām par dažādiem e-ID risinājumiem, to integrācijām, savietojamību ar citām sistēmām, kompānijas prezentēs dažādus inovatīvus e-ID servisus un risinājumus, kuri uzlabos un atvieglos mūsu dzīvi nākotnē.

Digital Mind kā viens no pasākuma sponsoriem aicina apmeklēt šo pasākumu, kā arī paviesoties Digital Mind stendā, kurā mūsu eksperti demostrēs mūsu produktu SigningServices, kurš ievērojami paātrina un vienkāršo elektroniskās parakstīšanas procesu.

Informācija par pasākumu šeit.

AS “Digital Mind” 2019. gada 16. janvārī ir noslēdzis līgumu Nr. SKV-L-2019/10 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.