Latviešu

Veiciniet savu izaugsmi
ar pasaules klases
dokumentu pārvaldības sistēmām!

Sazinieties

Kādēļ Jums tas ir nepieciešams

Ieguvumi biznesa vadībai

Ieguvumi finanšu vadībai

Ieguvumi IT personālam

Ieguvumi ikdienas lietotājiem

Sazinieties ar mūsu ekspertiem vai piesakiet tikšanos!

Tas būs pilnībā bez maksas

Sazinieties!

Ieguvumi no ECM integrācijas

  • Uzlabota procesa efektivitāte

    Paātrina cikla laiku, automatizējot manuālos uzdevumus, vienkāršojot piekļuvi un uzlabojot sadarbību ar saturu. Veiciniet efektivitāti, izmantojot gan galveno lietojumprogrammu, gan uzņēmuma satura pārvaldības rīkus.

  • Labāka produktivitāte

    Piedāvā lietotājiem 360 grādu skatu gan strukturētam, gan nestrukturētam biznesa saturam no vienas saskarnes, nodrošinot saturu kontekstā bez nepieciešamības pārslēgties starp dažādām lietojumprogrammām.

  • Racionalizētas inovācijas un laiks līdz ieņēmumiem

    Pārveido biznesa modeļus un digitalizē vērtību ķēdes, izmantojot integrētu pieeju ECM, kas paplašina satura pakalpojumus organizācijas pamattehnoloģiju vidē.

  • Pamatotu lēmumu pieņemšana

    Lai uzlabotu lēmumu pieņemšanu, sniedz dziļāku ieskatu produktu, klientu, piegādātāju vai aktīvu darbībā, izmantojot integrētu datu un satura analīzi.

  • Samazina atbilstības riskus

    Nemitīgi automātiski un pārredzami izmanto metadatus un klasifikācijas bez galalietotāja iejaukšanās.

  • Neapšaubāma patiesība

    Piedāvā centralizētu krātuvi visam biznesa saturam neatkarīgi no izcelsmes vai avota, nodrošina, ka visas ieinteresētās personas strādā ar visjaunāko un atbilstīgāko saturu.

  • Vieda automatizācija

    Palielina darbības efektivitāti ar saturu saistītos procesos un informācijas plūsmās, automātiski uzsākot notikumu darbības un novēršot cilvēka iejaukšanos mazvērtīgu manuālu uzdevumu veikšanai.

  • Mobilais darbaspēks

    Ļauj lietotājiem saglabāt savienojumu un produktivitāti neatkarīgi no atrašanās vietas. Savieno saturu un procesus, ļaujot iOS un Android ierīču lietotājiem apskatīt informāciju un mijiedarboties ar to, atrodoties ceļā.

Veiksmīgi klienti izmanto ECM

Sazinieties ar mūsu ekspertiem vai piesakiet tikšanos

Tas būs pilnībā bez maksas

Sazinieties!

Mūsu produkti

OpenText paplašinātā ECM for Microsoft® Office 365

  • Savienojiet vadošās ERP, CRM un HCM lietojumprogrammas ar Microsoft Office 365 saturu
  • Nodrošina neapšaubāmas patiesības avotu
  • Nodrošina nepārtrauktu informācijas plūsmu
  • Vienkāršo biznesa procesus
  • Piekļūst biznesa darba videi
  • Uztur kontroli
  • Būtiska saikne starp saturu un biznesu

Paplašināta ECM for Salesforce®

  • Optimizē mārketingu, pārdošanu un pakalpojumus
  • Vienkāršo informāciju
  • Veicina klientu zināšanas
  • Uzlabo pārdošanas rādītājus
  • Paaugstina apkalpošanas produktivitāti
  • Vienkāršo IT platformas
  • Novērš komunikācijas kļūdas
  • Samazina risku

OpenText paplašinātā ECM for Microsoft® Dynamics

  • Atļauj tiesisko lietotāju piekļuvi informācijai
  • Nodrošina virsmas reāllaika datus un 360 grādu ieskatu
  • Paātrina pārdošanas ciklu un produktivitāti
  • Maksimāli palielina satura vērtību
  • Automatizē biznesa darba vidi
  • Nodrošina satura sadarbību
  • Atļauj elastīgu satura izvietošanu

Piesakiet bezmaksas demonstrācijas tikšanos

Vai vēlaties samazināt izmaksas, ietaupīt laiku un nopelnīt naudu?
Pirmais solis uz jūsu biznesa efektivitāti sākas ar šo tikšanos. Piesakieties!

Piesakiet konsultāciju jau šodien!

Jautājumi? Sazinieties un pastāstiet, kā varam palīdzēt.