15.09.2021.

Digital Mind

Dārgākais resurss – mūsu laiks

“Gudra laika izmantošana ir jebkura biznesa ne tikai izdzīvošanas taktika, bet arī priekšrocība, kas jāizmanto”, uzskata Zigmunds Vīķis, AS “Digital Mind” biznesa attīstības direktors.

Viņš norāda, ka vismaz 30% procesu uzņēmumā iespējams automatizēt, kas būtiski samazina darbā patērēto laiku un ietaupa darba resursus. Turklāt virtuālie darbinieki strādā bez brīvdienām - 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā. “Demogrāfiskā situācija visā Baltijā liecina par to, ka darbaspējīgo iedzīvotāju skaits turpina samazināties. Ja darbaspējīgo iedzīvotāju vecuma grupā no 25-49 gadiem ir samērā daudz, tad situācija 15-25 gadu vecuma grupā ir daudz kritiskāka. Tas nozīmē, ka nākotnē uzņēmējiem būs daudz mazāk iespēju izvēlēties darbiniekus, turklāt daļa, iespējams, izvēlēsies mācības vai dzīvi citā valstī, kas situāciju padarīs vēl sarežģītāku,” norāda Z. Vīķis. Kā risinājumu šai problēmai viņš piedāvā noteiktu darbu uzticēšanu sistēmām jeb virtuālajiem darbiniekiem.

Arī mainīgā darba vide - darbs attālināti, darbaspēka vēlme izmantot digitālus risinājumus, produktivitātes celšanas nepieciešamība, lai atgūtu pandēmijas laikā zaudēto, liek meklēt efektīvākus un ātrākus risinājumus. Kā tipiskākos darbus, kurus iespējams uzticēt robotiem viņš min datu pārsūtīšanu starp sistēmām, datu ieguvi no dažādiem formātiem, masveida e-pastu ģenerēšanu un arhivēšanu, atskaišu sagatavošanu, failu apstrādi un uzglabāšanu.

Automatizējot procesus, vidējā termiņā samazinās izmaksas, ir nemainīgi augsta kvalitāte, jo netiek pieļautas cilvēciskas kļūdas, 4-10 reizes palielinās procesu ātrums, risinājumi ir saslēdzami ar jau esošām sistēmām.

“Bieži uzņēmumos pastāv iekšējās barjeras, ar kurām tiek attaisnota esošās situācijas uzturēšana. Kā biežākos iemesus uzņēmēji min - nav laika uzlabojumiem, nav iekšējās kompetences, pārāk fragmentēti dati, budžeta ierobežojumi, pārāk sarežģīti procesi, nesaderīgas sistēmas utt. Tomēr, pārvarot bailes par gaidāmajām izmaiņām, var nonākt pie patiešām vērtīgām izmaiņām biznesam,” iedrošina Z.Vīķis. “Tās ir investīcijas ar augstu atdevi nākotnē, būtisks darba stundu ietaupījums un par 27% samazināts cilvēcisko kļūdu apjoms.”

Kā galvenos procesu automatizācijas ieguvumus viņš min - produktivitāti, uzticamību, konsekvenci, kvalitāti, izmaksu samazināšanos un laika ietaupījumu. “Lai identificētu darbības, kuras vajadzētu uzticēt sistēmām, aicinu padomāt, kuri procesi aizņem vislielāko laiku, kuros tiek pieļauts visvairāk cilvēcisko kļūdu, kuri ir sarežģītākie un steidzamākie darbi,” stāsta Z.Vīķis.

Pilnu Z.Vīķa prezentāciju iespējams noskatīties šeit. Tai seko “Digital Mind” partnera, risinājumu arhitekta M.Miezīša un automatizācijas un RPA izstrādātāja E.Timoškāna praktiskie procesu automatizācijas piemēri.