22.03.2021.

Digital Mind

COVID-19 pandēmija uz visiem laikiem mainījusi līderības un darbā pieņemšanas prakses

2021. gadā vismaz 21% ASV informācijas jomas nodarbināto galvenokārt strādās no mājām (salīdzinājumā ar 9% 2019. gadā). Aptuveni 47% aptaujāto vadītāju Ziemeļamerikā sagaida, ka pandēmijas laikā pieaugs attālināto darbinieku skaits, turklāt 53% darbinieku teic, ka vēlēsies vairāk strādāt no mājām arī pēc pandēmijas.

Attālināts darbs kļūs par 300% izplatītāku praksi nekā laikmetā pirms COVID.

Lielākā daļa uzņēmumu izmantos kombinēto darba pieeju, kur mazāk cilvēku strādās birojā un būs vairāk  pilna laika attālināto darbinieku. Lielai daļai darbaspēka izkopjot prasmes strādāt attālināti un bieži vien dodot priekšroku šādai pieejai, viņi sagaidīs, ka uzņēmums ieviesīs “strādā no jebkuras  vietas” stratēģiju, nevis ļaus strādāt attālināti tikai izņēmuma gadījumos. Tas noteikti mainīs veidu, kā uzņēmumam tiks piesaistīti talantīgi cilvēki, pārslēdzoties uz speciālistu pārvilināšanu no konkurējošiem uzņēmumiem, jo lielākā daļa darbinieku meklēs iespējas strādāt darbu, kas nav atkarīgs no konkrētas vietas.

Personāldaļas vadītāju pienākumi ir mainījušies, gluži tāpat kā pašiem darbiniekiem. Pandēmija ienesusi personāldaļu darbā pārmaiņu vējus, kas liek koordinēt attālināto darbu ar IT tehnoloģijām, pārstrādāt budžetu gada vidū kopā ar finanšu direktoru, kā arī pilnībā mainīt speciālistu piesaistes un apmācības modeļus. Apstākļu mudināti, labākie personāldaļas vadītāji izmantos savus jauniegūtos sakarus IT departamentā un vaicās pēc labākiem rīkiem darbaspēka datu analizēšanai un izmantošanai; paši labākie un prasmīgākie meklēs mākslīgā intelekta rīkus, kas palīdzēs izstrādāt darbaspēka politiku un vadīs noteiktus darbiniekus ceļā uz labāku sniegumu.

Tas prasīs lielāku budžetu un radīs vairāk potenciālu konfliktu starp vadošajiem darbiniekiem. Taču personāldaļai būs teicams arguments: jauno aktivitāšu galvenais virzītājspēks ir darbinieku labklājības veicināšana. Tas palīdzēs pārvaldīt jaunās atbilstības problēmas, kas saistītas ar attālinātu darbu (jūs tikai pagaidiet, līdz sāks krāties arodveselības un drošības prasības par ievainojumiem, kas gūti darbā no mājām), un izveidos uzņēmumos atbilstošus darba apstākļus, kas nepieciešami kā tilts uz darba dzīvi pēc pandēmijas.

Raksts tulkots no angļu valodas, Forrester Predictions 2021