20.05.2020.

Digital Mind

Paraksti dokumentus ar drošu elektronisko parakstu, neizejot no sava uzņēmuma dokumentu vadības sistēmas!

SigningServices" izmantošanas piemērs uzņēmuma dokumentu vadības sistēmā — lai elektroniski parakstītu dokumentu starp vairākām pusēm lietotājiem draudzīgā, drošā un efektīvā veidā.