77% uzņēmēju paredz plašāku tehnoloģisko risinājumu izmantošanu uzņēmumu tālākai attīstībai

77% Latvijas vidējo un lielo uzņēmumu tuvāko gadu laikā paredz plašāku plānošanas un pārvaldības tehnoloģisko risinājumu izmantošanu uzņēmumu attīstības mērķu sasniegšanai un problēmu novēršanai, liecina tehnoloģiju uzņēmuma “Digital Mind” un vadošā pētījumu un konsultāciju kompānijas “Kantar” veiktais pētījums. Kā aktuālākos attīstības jautājumus tuvākajos divos gados uzņēmēji min klientu servisa uzlabošanu un personāla attīstību – darbinieku piesaisti, apmācību un attīstīšanu.

Kā liecina pētījums, jau šobrīd absolūtais vairākums jeb 90% aptaujāto uzņēmumu plānošanas un pārvaldības tehnoloģijas izmanto grāmatvedības uzskaitei un finanšu datu vadībai, 71% loģistikas plānošanai un vadībai, 49% klientu datu un pārdošanas plānošanai un vadībai.

Pozitīvi, ka Latvijas uzņēmumi saprot digitālo risinājumu nozīmi nākotnes uzņēmējdarbībā un ir gatavi jaunu risinājumu ieviešanai labākas pārvaldības nodrošināšanai. Kā liecina virkne pētījumu, pēdējo 5 gadu laikā būtiski mainījušās klientu vēlmes un vajadzības – viņi vēlas pakalpojumu saņemt daudz ātrāk, personalizētāku pieeju, vienkāršu un ērtu servisu. Lai nodrošinātu šīs klientu vajadzības, digitāli risinājumi ir teju vienīgais risinājums. Arī paaudze, kas šobrīd ienāk darba tirgū, pieprasa daudz tehnoloģiski attīstītāku darba vidi, kas ierobežota darbaspēka apstākļos ir būtisks faktors,” norāda uzņēmuma “Digital Mind” valdes priekšsēdētājs Rinalds Sluckis.

Lielākās bažas saistībā ar mākoņpakalpojumu risinājumu ieviešanu ir par datu drošību. 49% aptaujāto uzņēmēju norāda, ka šī iemesla dēļ neizvēlētos mākoņpakalpojuma iespējas, 23% uztraucas par kontroles trūkumu, savukārt 20% – par augstajām izmaksām, bet 9% par datu pieejamību interneta pārrāvuma gadījumā.

“Lai gan lielās programmatūru kompānijas šobrīd spēj nodrošināt ļoti augstus drošības standartus un datu drošība, paralēli veiktspējai, ir to galvenā prioritāte, uzņēmēji joprojām piesardzīgi izturas pret mākoņpakalpojumu risinājumiem. Jāatzīst, ka datu drošība un pieejamība ir ļoti svarīgs elements, taču šādām bažām nav pamatojuma, jo lielie tehnoloģisko pakalpojumu sniedzēji spēj investēt ievērojami lielākus resursus sistēmās un personālā, nodrošinot daudz augstāku aizsardzības līmeni un atbilstību drošības prasībām, nekā individuāli vidējs Latvijas uzņēmums” turpina R.Sluckis.


Pētījums veikts 2021. gada janvārī un februārī, aptaujājot 154 Latvijas uzņēmumu augstākā līmeņa vadītājus vai IT direktorus. Tas veikts uzņēmumos, kas nodarbina vismaz 90 darbinieku, izņemot valsts kapitālsabiedrības.