6 ieguvumi no viedās procesu automatizācijas

Ieviešot viedo procesu automatizāciju (RPA – robotic process automation) vidēja vai liela izmēra uzņēmumā, iegūs gan pati organizācija, gan tās darbinieki un klienti. Turklāt, izvērtējot ieguvumus, jāņem vērā ne tikai tiešā atdeve no investīcijām, bet arī tādi ieguvumi, kas uzreiz nav izmērāmi naudā, taču sniegs ilgtermiņa ieguldījumu, piemēram, rutīnas darbu samazināšanās vairos darbinieku apmierinātību un lojalitāti pret uzņēmumu.

Starp būtiskākajiem ieguvumiem jāmin šādi:

  1. Palielinās procesu ātrums un darba efektivitāte. Ieviešot digitālus risinājumus, būtiski palielinās darba temps. Atkarībā no procesa sarežģītības, ietaupītais laiks var atšķirties, bet ilustratīvam priekšstatam – to, ko darbinieki ar manuālu darbu izdara nedēļas laikā, ar automatizācijas palīdzību var paveikt vienas vai divu stundu laikā.
  2. Samazinās izmaksas. Lai gan RPA ieviešanai sākotnēji ir nepieciešamas zināmas investīcijas, taču, vērtējot ilgākā termiņā, izmaksu ietaupījums ir viennozīmīgs. Samazinās nepieciešamo darbinieku skaits, palielinās darba efektivitāte un laiks, ko veltīt biznesa attīstībai svarīgu lēmumu pieņemšanai.
  3. Paaugstinās atbilstības prasību ievērošana. Tā kā RPA darbojas saskaņā ar stingri definētiem nosacījumiem un no tiem neatkāpjas, tad robotiem daudz precīzāk nekā cilvēkiem izdodas ievērot noteiktos atbilstības standartus. Tas būtiski atvieglo arī iekšējo pārbaužu un auditu veikšanu.
  4. Aug pakalpojumu kvalitāte. To īpaši izjutīs uzņēmuma klienti, jo ar RPA risinājumiem samazināsies pieļauto kļūdu skaits un palielinās pakalpojuma saņemšanas ātrums. Klientu apmierinātība ar saņemto servisu ir ļoti būtiska, pieņemot lēmumu par atkārtotu pakalpojumu izmantošanu vai rekomendēšanu citiem.
  5. Pielāgošanās pārmaiņām kļūst dinamiskāka. Ja biznesa procesos nepieciešamas izmaiņas, RPA pielāgošana prasīs daudz mazāk laika nekā darbinieku apmācīšana. Tas ir īpaši aktuāli arī uzņēmumiem, kuru darbība saistīts ar sezonalitāti vai būtisku darba pieaugumu noteiktos periodos. RPA šajā gadījumā var atrisināt jaunu darbinieku nepieciešamību.
  6. Uzņēmuma darbība ir labāk pārskatāma. RPA atskaites dažādos griezumos par veiktajiem automatizācijas procesiem palīdzēs daudz labāk pārvaldīt uzņēmumu; datu analīze ļaus izvērtēt klientu uzvedību un modelēt nepieciešamos uzlabojumus uzņēmuma tālākajai attīstībai.

Mēs – Digital Mind palīdzam lielām un vidējām organizācijām ieviest ilgtspējīgu biznesa praksi, digitalizējot to būtiskos procesus. Mūsu procesu digitalizācijas risinājumi atbalsta vides – sociālās – pārvaldības stratēģijas un ļauj klientiem dažādās nozarēs koncentrēties uz ilgtspējīgu finanšu izaugsmi, darbinieku labklājību un pozitīvu ietekmi uz sabiedrību.