5 pazīmes, kas liecina – uzņēmumā nepieciešama digitalizācija

Kādā uzņēmuma attīstības posmā var rasties sajūta, ka darbs ir “iestrēdzis”, izaugsme vairs nenotiek tik ātri kā agrāk un uzņēmuma darbībā ir nepieciešamas izmaiņas, lai tas turpinātu augt un attīstīties. Par digitalizāciju kā vienu no ietekmīgiem līdzekļiem, lai uzņēmumam dotu jaunu attīstības impulsu, visbiežāk liecina šādas pazīmes:

1. Uzņēmuma efektivitātes un produktivitātes jautājumi

Uzņēmumam paplašinoties un palielinoties darbinieku un biznesa procesu skaitam, tā darbība kļūst arvien sarežģītāka un komplicētāka. Pavisam dabiski un nemanot palielinās biznesa procesu garums, iesaistīto darbinieku loks, lēmumu pieņemšanas ilgums, un darbakārtībā sāk parādīties uzņēmuma efektivitātes un produktivitātes jautājumi.

2. Konkurētspējas samazināšanās

Biznesa rādītāji liecina, ka konkurenti nesnauž, un uzņēmuma peļņa sāk samazināties. Tas ir kā sarkanais karogs, ka uzņēmuma darbībā kaut kas ir jāmaina, lai noturētu biznesa pozīcijas un tās nepazaudētu.

3. Atbilstības noteikumu ievērošana

Ja uzņēmums darbojas nozarē, kurā jāievēro īpaši atbilstības noteikumi, un to ievērošana sāk aizņemt pārāk lielus resursus un raizes, piemēram, jautājumos, kas saistīti ar klientu datu drošu uzglabāšanu un arhivēšanu u.tml.

4. Biznesa apjomu pieaugums un darbaspēka trūkums

Biznesa apjomi aug, pasūtījumu skaits palielinās, taču tos vairs nav iespējams izpildīt iepriekšējos termiņos. Darba tirgū trūkst atbilstoši kvalificēta darbaspēka, vai tā piesaistīšana ir pārāk dārga.

5. Ilgtspēja un korporatīvā sociālā atbildība

Šie jautājumi kļūst arvien aktuālāki veiksmīgai uzņēmumu attīstībai. Visticamāk nākotnē ilgtspējas standarti un korporatīvā sociālā atbildība būs tikpat svarīga kā uzņēmuma finanšu rādītāji, piemēram, lai saņemtu izdevīgāku aizdevumu kredītiestādē, vai nodrošinātu augstu uzņēmuma reputāciju.

Visos augstākminētajos gadījumos biznesa tehnoloģiju risinājumi, kas saistīti ar procesu digitalizāciju, var sniegt būtisku atbalstu biznesa veiksmīgai attīstībai, gan risinot jautājumus, kas saistīti ar biznesa procesu vienkāršošanu un paātrināšanu, gan darbaspēka trūkumu.

Mēs – Digital Mind palīdzam lielām un vidējām organizācijām ieviest ilgtspējīgu biznesa praksi, digitalizējot to būtiskos procesus. Mūsu procesu digitalizācijas risinājumi atbalsta vides – sociālās – pārvaldības stratēģijas un ļauj klientiem dažādās nozarēs koncentrēties uz ilgtspējīgu finanšu izaugsmi, darbinieku labklājību un pozitīvu ietekmi uz sabiedrību.