Biznesa tehnoloģijas mūsdienīgiem uzņēmumiem

DigitalMind SigningServices

SigningServices ir programmatūras risinājums, kas nodrošina vienkāršus un pieejamus rīkus, lai ieviestu elektronisko parakstu jebkuras organizācijas procesos.

Skatīt vairāk

Jaunumi blogā

12.09.2019.

Electronic Identity Forums

Digital Mind

Diskusijas par elektroniskās identitātes jautājumiem un izaicinājumiem kļūst arvien aktuālākas un pamanāmākas, sevišķi mūsu ģeogrāfiskajā reģionā, kur mīt viena no digitāli attīstītākajām sabiedrībām pasaulē. 17.-18.09.2019. Tallinā notiks e-ID Forums, kura ietvaros notiks atklāts dialogs starp industriju un valstu valdībām par dažādiem e-ID risinājumiem, to integrācijām, savietojamību ar citām sistēmām, kompānijas prezentēs dažādus inovatīvus e-ID servisus […]

Lasīt vairāk

06.09.2019.

Kādi ir elektroniskā paraksta veidi un kas notiks pēc Brexit? Elektroniskās parakstīšanas BUJ* – 2. daļa

Digital Mind

*BUJ – biežāk uzdotie jautājumi. Kādi ir elektroniskā paraksta veidi un kas notiks pēc Brexit? Tie ir daži no jautājumiem, ko komentē eksperte IT un e-parakstīšanas juridiskajos jautājumos – Liisi Jurgens. Raksts ir angļu valodā. In this article, Liisi Jurgens – an expert in data protection, IT and Telecom, EU and Competition Law – will […]

Lasīt vairāk

Projektu piemēri

Daudzpakāpju biznesa procesu digitalizēšanas projekta ietvaros, Digital Mind klientam Amber Beverage Group (ABG) ieviesa virkni risinājumu, kuri automatizē un digitalizē tādus biznesa procesus kā: līgumu vadība, iepirkumu vadība, produktu kvalitātes vadība, jaunu produktu izstrāde, darbinieku novērtēšana, iekšējais audits, dokumentu normatīvā bāzes uzturēšana un citus. Šie uz OpenText Content Suite sistēmas bāzētie risinājumi tiek aktīvi izmantoti dzērienu industrijas līdera Amber Beverage Group holdinga uzņēmumos visā pasaulē un nodrošina būtisku laika, cilvēku un finanšu resursu ietaupījumu kompānijas ikdienas darbā. Digital Mind šajā projektā veica sākotnējo situācijas novērtējumu, sistēmas ieviešanu un pielāgošanu, kā arī darbinieku apmācību, nododot ABG zināšanas un kompetences, kas nepieciešamas turpmākai patstāvīgai sistēmas uzturēšanai un attīstīšanai.

Īstenojām biznesa analītikas projektu, kura ietvaros analizējām LMT kontaktcentra efektivitāti. Šī projekta rezultātā klients ieguva datos balstītus ierosinājumus kontaktcentra noslodzes plānošanai, darbinieku darba grafika optimizēšanai, klientu pieprasījumu prioritizēšanai un kontaktcentra procesu produktivitātes paaugstināšanai.

Kopš 2005. gada Digital Mind palīdz Telia Eesti pārvaldīt ar klientiem saistītos dokumentus, kā arī iekšējos procesus, sākot ar darbinieku pieņemšanu un beidzot ar atvaļinājumu plānošanu un pārvaldību, turklāt esam automatizējuši un digitalizējuši iekšējos un ar klientiem saistītos biznesa procesus. Gudrais e-arhīvs ļauj Telia Eesti droši uzglabāt un pārvaldīt klientu datus elektroniski, vienlaikus ievērojot valsts un ES likumus un noteikumus. Šodien visi 2400 Telia Eesti darbinieki izmanto OpenText Content Suite ECM platformu, ko piedāvā Digital Mind.

Digital Mind palīdz Amber Beverage Group samazināt rutinētu un manuālu darbību veikšanu ar robotikas procesu automatizācijas (RPA) palīdzību, lai darbinieki varētu koncentrēties uz lielāku vērtību radošām aktivitātēm.

Mēs palīdzējām Siemens Russia realizēt Austrumeiropā pirmo bezpapīra mobilā ofisa konceptu. Satura un procesu vadība tika automatizēta OpenText EIM platformā, kas, integrēta ar SAP ekosistēmu, radīja vienu, nedalāmu elektronisko darba vidi vairāk nekā 1700 darbiniekiem.

Partneri