Biznesa tehnoloģijas mūsdienīgiem uzņēmumiem

DigitalMind SigningServices

SigningServices ir integrāciju risinājums, kas vienkāršo lietotāju e-parakstīšanas pieredzi un nodrošina vienkāršus rīkus elektroniskās parakstīšanas ieviešanai jebkuras organizācijas procesos.

Skatīt vairāk

Jaunumi blogā

17.03.2020.

Pakalpojumu nepārtrauktībai piedāvājam e-parakstīšanas risinājumu bez maksas!

Digital Mind

Daudzi uzņēmumi patreiz pastiprināti domā par to, kā nodrošināt pakalpojumus attālināti. Lai to varētu darīt, ir jānodrošina lietotāju autentifikācija un darījumu apstiprināšana ar juridisku spēku. Te palīgā nāk elektroniskās identitātes un elektroniskā parakstīšana. Ņemot vērā valstī izveidojušos situāciju un neziņu par tās ietekmi, piedāvājam Latvijas uzņēmumiem izmantot mūsu risinājumu SigningServices 3 mēnešus bez maksas. SigningServices […]

Lasīt vairāk

12.03.2020.

Intergaz klientu apkalpošanas digitalizācijas pieredze. Klientu apkalpošana tiešaistē no A līdz Z

Digital Mind

Kā efektīvi un droši organizēt klientu apkalpošanu tiešsaistē no A līdz Z? Cik vienkārši bija ieviest e-parakstīšanu klientu portālā? Ieteikumos un novēlējumos dalās sašķidrinātās naftas gāzes uzņēmuma “Intergaz” informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Vladimirs Ostaševskis. “Risinājuma piegāde notritēja ātri un ieviešanā nebija nekādu problēmu” – tā V. Ostaševiskis. Pilnu prezentācijas video no konferences “Viedās e-parakstīšanas iespējas […]

Lasīt vairāk

Projektu piemēri

Daudzpakāpju biznesa procesu digitalizēšanas projekta ietvaros, Digital Mind klientam Amber Beverage Group (ABG) ieviesa virkni risinājumu, kuri automatizē un digitalizē tādus biznesa procesus kā: līgumu vadība, iepirkumu vadība, produktu kvalitātes vadība, jaunu produktu izstrāde, darbinieku novērtēšana, iekšējais audits, dokumentu normatīvā bāzes uzturēšana un citus. Šie uz OpenText Content Suite sistēmas bāzētie risinājumi tiek aktīvi izmantoti dzērienu industrijas līdera Amber Beverage Group holdinga uzņēmumos visā pasaulē un nodrošina būtisku laika, cilvēku un finanšu resursu ietaupījumu kompānijas ikdienas darbā. Digital Mind šajā projektā veica sākotnējo situācijas novērtējumu, sistēmas ieviešanu un pielāgošanu, kā arī darbinieku apmācību, nododot ABG zināšanas un kompetences, kas nepieciešamas turpmākai patstāvīgai sistēmas uzturēšanai un attīstīšanai.

Īstenojām biznesa analītikas projektu, kura ietvaros analizējām LMT kontaktcentra efektivitāti. Šī projekta rezultātā klients ieguva datos balstītus ierosinājumus kontaktcentra noslodzes plānošanai, darbinieku darba grafika optimizēšanai, klientu pieprasījumu prioritizēšanai un kontaktcentra procesu produktivitātes paaugstināšanai.

Kopš 2005. gada Digital Mind palīdz Telia Eesti pārvaldīt ar klientiem saistītos dokumentus, kā arī iekšējos procesus, sākot ar darbinieku pieņemšanu un beidzot ar atvaļinājumu plānošanu un pārvaldību, turklāt esam automatizējuši un digitalizējuši iekšējos un ar klientiem saistītos biznesa procesus. Gudrais e-arhīvs ļauj Telia Eesti droši uzglabāt un pārvaldīt klientu datus elektroniski, vienlaikus ievērojot valsts un ES likumus un noteikumus. Šodien visi 2400 Telia Eesti darbinieki izmanto OpenText Content Suite ECM platformu, ko piedāvā Digital Mind.

Digital Mind palīdz Amber Beverage Group samazināt rutinētu un manuālu darbību veikšanu ar robotikas procesu automatizācijas (RPA) palīdzību, lai darbinieki varētu koncentrēties uz lielāku vērtību radošām aktivitātēm.

Mēs palīdzējām Siemens Russia realizēt Austrumeiropā pirmo bezpapīra mobilā ofisa konceptu. Satura un procesu vadība tika automatizēta OpenText EIM platformā, kas, integrēta ar SAP ekosistēmu, radīja vienu, nedalāmu elektronisko darba vidi vairāk nekā 1700 darbiniekiem.

Partneri